Fysion säger

Vårdövergångar

February 28, 2020

Charlotte Ytterberg. Leg. sjukgymnast och docent i hälso- och sjukvårdsforskning. Har en förenad anställning som lektor vid sektionen för fysioterapi och KS. Forskningen handlar om konsekvenser av neurologisk sjukdom på hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet. 

Sebastian Lindblom. Leg. sjukgymnast och doktorand inom forskningsprojektet Missing Link - personcentrerade vårdövergångar för personer med komplexa hälsotillstånd: ett co-design projekt. Det övergripande syftet är att tillsammans med personer som haft stroke, närstående, personal från sjukhus och neuroteam i primärvården utveckla en personcentrerad och koordinerad vårdövergång från sjukhus till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App