Fysion säger
Varför gör patienterna inte som vi säger?

Varför gör patienterna inte som vi säger?

April 29, 2022

Sara Widén, leg. psykolog, berättar om beteendeanalys som metod för att förstå och förändra våra tränings- och levnadsvanor. Hon ger oss handfasta tips för ett bättre resultat utifrån ”EAST-modellen”. Sara är flerfaldig vinnare av ”evidensblomman”, ett pris som blivande fysioterapeuter på Karolinska Institutet delar ut till bästa lärare på programmet.

Vad bidrar Verklighetslabbet med för att utveckla framtidens äldreomsorg?

Vad bidrar Verklighetslabbet med för att utveckla framtidens äldreomsorg?

April 1, 2022

Sanna Bjälevik Chronan, leg. fysioterapeut, utbildad i tjänstedesign, design thinking-metodik, projektledare för Verklighetslabbet. En arena för innovation och forskning i samarbete med behovsägare och möjliggörare. Verklighetslabbet är en del av Stockholms stad och utgår från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel.

Fysisk aktivitet vid cancer

Fysisk aktivitet vid cancer

March 4, 2022

Anne-Sophie Mazzoni, sjukgymnast, forskar om fysiskt aktivitet och träning vid cancerbehandling. Vi får höra om resultaten från Phys-Can-studien och hennes avhandlingsarbete. Ska man träna på hög eller låg intensitet? Har extra beteendestöd under behandling betydelse?

Fallprevention hos personer med MS

Fallprevention hos personer med MS

February 4, 2022

Susanna Tuvemo Johnson, fysioterapeut och postdoc vid Karolinska Institutet, berättar om ett projekt om fallprevention för personer med MS. Projektet, som leds av docent Charlotte Ytterberg, syftar till att stärka egenvård genom en digital intervention.

Hälsopromotion i företagshälsovården

Hälsopromotion i företagshälsovården

January 14, 2022

Lydia Kwak, docent vid Karolinska Institutet samtalar med Wim Grooten om företagshälsovårdens roll med fokus på hälsopromotion i arbetslivet. Lydia berättar bland annat om sitt arbete med riktlinjer för FHV, t ex om hälsoundersökningar.

Teorier och ramverk – vad är det?

Teorier och ramverk – vad är det?

November 26, 2021

Malin Sellberg, specialistfysioterapeut, klinisk adjunkt och doktorand filosoferar tillsammans med docent Wim Grooten kring teorier och ramverk. Har kvalitativ och kvantitativ forskning olika paradigm och behöver vi uttrycka våra filosofiska avstamp? I slutet av avsnittet hörs Wims låt ”With the hand of an artist” framförd av Linus Fagerström.

Disputation – vad händer sen?

Disputation – vad händer sen?

November 4, 2021

Hanna Johansson, sjukgymnast, som disputerade 2020 reflekterar tillsammans med Wim Grooten över doktorandtiden och året som gått därefter. Finns det ett liv efter disputationen? Var det värt mödan att vara forskarstuderande i 4 år?

Cerebral pares, en sjukgymnasts reflektioner

Cerebral pares, en sjukgymnasts reflektioner

October 22, 2021

Cecilia Lidbeck, medicine doktor, leg. sjukgymnast och specialist inom barn, samtalar med Wim Grooten om fysioterapi för barn med cerebral pares kring följande frågor: Vad är CPUP? Vad har sensorisk input för betydelse för motoriken? Vad är RaceRunning (framerunning)?

Pedagogisk forskning och digitalt lärande

Pedagogisk forskning och digitalt lärande

October 7, 2021

Anna Pettersson, medicine doktor, leg. fysioterapeut och programdirektor för fysioterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet, berättar om sina pedagogiska projekt och reflekterar över pandemins betydelse för det digitala lärandet, internationalisering och E-hälsa.

Rörelseanalys i den kliniska vardagen

Rörelseanalys i den kliniska vardagen

September 24, 2021

John Ressman, klinisk fysioterapeut och forskarstuderande, samtalar med docent Wim Grooten om visuell bedömning och rörelseanalys ur ett kliniskt och forskningsperspektiv. Vi fördjupar oss också i ”the single leg squat-test”.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App