Fysion säger

Ergonomi och arbetshälsa med fokus på jämställdhet

October 23, 2020

Wim Grooten, docent och ergonom samtalar med Elin Vidlund (f.d. Johansson), disputerad fysioterapeut, ergonom och adjunkt på Karolinska Institutet om bland annat belastningsergonomiska aspekter av en könssegregerad arbetsmarknad. Varför drabbas kvinnor hårdare av belastningsrelaterade besvär än män? Vi pratar också om ”the physical activity paradox”, att fysiskt aktivitet på arbete kan vara skadligt, medans fysiskt aktivitet på fritiden är hälsofrämjande.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App